Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i sprawiedliwe.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe, zobowiązania, umowy, zabezpieczenie, egzekucja

Prawo gospodarcze

rejestracja spółek, łączenie i przekształcenia, doradztwo, umowy

Prawo rodzinne

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku

Prawo spadkowe

dziedziczenie testamentowe, ustawowe, nabycie i dział spadku

Prawo pracy

akty prawa pracy, konsultacje, mobbing, dyskryminacja

Prawo administracyjne

odwołania i skargi od decyzji, doradztwo

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »