Zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Wykonują go osoby posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne. Uprawnienia radcy prawnego są takie same jak adwokata. Często pada pytanie: jaka jest różnica między tymi zawodami? Podstawową różnicą jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom, oraz występowanie w roli obrońców w procesie karnym jedynie adwokatów. We wszystkich innych rodzajach spraw uprawnienia radcy prawnego i adwokata są identyczne (zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, administracyjnych, sprawach o wykroczenia i innych). Ustawa z dnia 30.08.2014 r. wprowadziła zasadniczą zmianę w tym zakresie. Od lipca 2015 r. radca prawny będzie również uprawniony do występowania jako obrońca strony w sprawach karnych , co oznacza że z tym dniem znikną wszelkie różnice kompetencyjne pomiędzy tymi zawodami.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »