rodzinne

przepisy prawaPrawo rodzinne i opiekuńcze, zwłaszcza powództwa o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

prawo spadkowe

przepisy prawnePrawo spadkowe, m.in. porady prawne i prowadzenie spraw w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku.

prawo wykroczen

przepisy prawnePrawo wykroczeń, w tym obrona obwinionego przed sądami w sprawach o wykroczenia, np. drogowe, reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, obrona w postępowaniach dyscyplinarnych, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych.

Windykacja należności

przepisy prawneWindykacja należności, obejmująca w szczególności: mediacje z wierzycielami lub dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.

Spadkobiercy-spółki cywilne

 

Wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej.

więcej »

Nieruchomości-zasiedzenie

 

Warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej »

Współwłasność małżeńska

 

Czy wynagrodzenie małżonka wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

więcej »