Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Podstawowym obowiązkiem radcy prawnego oraz podstawą właściwego świadczenia usług prawnych jest zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, niezależnie od formy uzyskanych informacji lub sposobu ich utrwalenia. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczy pomoc prawną.

Radca Prawny Natalia Lewandowska-Fac objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na mocy umowy zawartej za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.