prawo cywilne

przepisy prawa pracyPrawo cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból, krzywdę i cierpienie wyrządzone wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, sprawy dotyczące zasiedzenia, ochrony prawa własności i posiadania, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe i negocjacje.