przepisy prawaPrawo administracyjne, udzielanie porad, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zastępstwo w postępowaniach przez urzędami, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.