rodzinne

przepisy prawaPrawo rodzinne i opiekuńcze, zwłaszcza powództwa o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.