Windykacja należności

przepisy prawneWindykacja należności, obejmująca w szczególności: mediacje z wierzycielami lub dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.