prawo gospodarcze

przepisy prawa gospodarczegoPrawo gospodarcze, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji, polegająca m.in. na sporządzaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych, doradztwie w procesie łączenia i przekształcania spółek, postępowanie rejestrowe.