prawo pracy i ubezpieczeń

przepisy prawnePrawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie niezbędnym do stosowania zarówno przez pracodawcę jak i pracownika, w tym m.in. przygotowywanie aktów prawa pracy, regulaminów, statutów, konsultacje w zakresie praw pracownika i ich obrony, doradztwo prawne w zakresie mobbingu w miejscu pracy oraz dotyczące wszelkich form dyskryminacji.