prawo wykroczen

przepisy prawnePrawo wykroczeń, w tym obrona obwinionego przed sądami w sprawach o wykroczenia, np. drogowe, reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, obrona w postępowaniach dyscyplinarnych, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych.