Zakres usług prawnych

 

Usługi kancelarii to w szczególności:

  • pomoc prawna w formie porady prawnej lub konsultacji,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
  • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym umów, kontraktów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
  • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, a także zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych obejmująca zwłaszcza: pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz Sądów, udział w negocjacjach, sporządzanie i weryfikacja umów, regulaminów, statutów itp.
  • obsługa prawna w zakresie windykacji obejmująca w szczególności: mediacje z wierzycielami lub dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.

Pomoc prawna w kancelarii udzielana jest m.in. z zakresu:uslugi prawne

  • prawa cywilnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa medycznego,
  • odszkodowań komunikacyjnych,
  • windykacji należności,
  • prawa wykroczeń.