Przejdź do treści

Mediacje

Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje

Kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne, zarówno na zlecenie sądu jak i na zlecenie osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Wypracowana przy udziale kancelarii i zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody zawartej przed sądem.

Prowadzimy m.in. postępowania mediacyjne dotyczące:

  • ustalenia lub podwyższenia alimentów,
  • powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem,
  • uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
  • wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę,
  • ustalenia warunków rozwodu,
  • podziału majątku małżeńskiego,
  • działu spadku,
  • zachowku,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Radca prawny Natalia Lewandowska-Fac wpisana jest na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Najczęściej zadawane pytania

Witaj w sekcji FAQ na temat mediacji w naszej Kancelarii. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z mediacjami i naszymi usługami.

Mediacje można zastosować w wielu rodzajach spraw, zarówno z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy, a nawet prawa karnego. Najczęściej prowadzone są mediacje w sprawach rodzinnych takich jak ustalanie i podwyższanie alimentów, ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem, które mieszka z drugim rodzicem np. po rozwodzie czy podziały majątku małżeńskiego po rozwodzie. Również sprawy spadkowe, w tym działy spadku i sprawy o zachowek można przeprowadzić w mediacji.
Mediacje oferują wiele korzyści. Są znacznie mniej formalne i szybsze niż postępowania przed sądem a pozwalają osiągnąć ten sam efekt. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc jak ugoda zawarta przed sądem, pozwala m.in. na prowadzenie egzekucji przed komornikiem. Samo postępowanie mediacyjne objęte jest poufnością. Strony mają zasadniczy wpływ na kształt podjętych ustaleń, inaczej niż w sądzie gdzie ostatecznie decyzję podejmuje sąd.
Wybierając mediatora, warto zwracać uwagę na jego doświadczenie i kwalifikacje. Można skonsultować się z Kancelarią Prawną, która oferuje usługi mediacji, aby wybrać odpowiedniego mediatora do danej sprawy. Listy mediatorów są prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Można je znaleźć na stronach internetowych Sądów Okręgowych.
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.