Przejdź do treści

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, wieloletnie doświadczenie

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc w sprawach związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej obejmującej zarówno działalność jednoosobową jak i spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. Pomoc prawna świadczona jest w formie umowy o stałą obsługę prawną lub w formie doraźnej jako porada, prowadzenie konkretnej sprawy przed sądem, sporządzenie pisma lub umowy, podjęcie innej czynności prawnej. Zakres pomocy dopasowany jest każdorazowo do potrzeb klienta.

W ramach prawa gospodarczego kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie:

  • reprezentowania przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego,
  • tworzenia i działalności stowarzyszeń i fundacji,
  • roszczeń o zapłatę i egzekwowania należności,
  • uchwał organów spółek prawa handlowego,
  • sporządzania i opiniowania umów,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • tworzenia statutów i regulaminów,
  • postępowań odszkodowawczych.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.