Przejdź do treści

Prawo cywilne

Kompleksowa pomoc z zakresu prawa cywilnego w Raciborzu

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących:

 • zapłaty należności,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • drogi koniecznej,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • służebności,
 • gwarancji i rękojmi,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • darowizn,
 • najmu i dzierżawy,
 • najmu okazjonalnego,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • kar umownych,
 • eksmisji,
 • egzekucji należności.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.