Przejdź do treści

Windykacja należności

Uzyskanie zapłaty od dłużnika

Kancelaria prowadzi czynności mające na celu realne uzyskanie od dłużnika należnej klientowi kwoty. Aby do tego doprowadzić kancelaria podejmuje czynności zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Przeprowadza także postępowania mediacyjne. Kieruje wezwania do zapłaty do dłużnika, zastępuje klienta w postępowaniach sądowych o zapłatę, postępowaniach o wydanie klauzuli wykonalności oraz w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika. Gdy uzyskanie zapłaty wymaga wszczęcia postępowania karnego, również reprezentujemy w nim interesy pokrzywdzonego. Pomoc w zakresie windykacji należności obejmuje kompleksowo wszystkie etapy postępowania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą m.in.

  • reprezentowaniu klienta na etapie przedsądowym,
  • kierowaniu korespondencji przedsądowej, w tym wezwań do zapłaty,
  • braniu udziału w spotkaniach, negocjacjach, mediacji, mających na celu uzyskanie należności klienta,
  • prowadzeniu spraw sądowych o zapłatę,
  • zastępowaniu klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
  • ochronie praw osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.