Przejdź do treści

Prawo rodzinne i opiekuńcze

ROZWÓD, ALIMENTY, PODZIAŁ MAJĄTKU

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, obejmujące   zastępstwo prawne klienta przed sądami, doradztwo prawne, sporządzanie pism przedsądowych i procesowych, sporządzanie umów, prowadzenie mediacji.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • opiekę nad dziećmi,
 • ustalenie i podwyższenie alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi,
 • ustanowienie rodziną zastępczą,
 • przysposobienie małoletniego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • władzę rodzicielską,
 • podział majątku.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.