Przejdź do treści

Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie niezbędnym do stosowania zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Świadczymy pomoc dla pracodawców w zakresie profesjonalnego doradztwa prawnego. Opiniujemy dokumentację pracowniczą, konsultujemy i analizujemy indywidualne sprawy pracownicze oraz akty prawa pracy, regulaminy, statuty, umowy o pracę, świadectwa pracy. Doradzamy w sprawach mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Bronimy praw pracowników. Prowadzimy sprawy sądowe oraz konsultacje, negocjacje i mediacje w zakresie praw pracownika i ich obrony. Reprezentujemy przed sądem osoby niesłusznie zwolnione z miejsca pracy. Dochodzimy zapłaty przed sądem w imieniu osób, którym nie wypłacono zaległego wynagrodzenia, należności z tytułu pracy w nadgodzinach, a także ekwiwalentów za urlop lub odprawy. Reprezentujemy pracowników w sprawach dotyczących odszkodowania (m.in. za nieuzasadnione zwolnienie z pracy) oraz wypadków przy pracy.
Prowadzimy także sprawy związane z uzyskaniem świadczeń z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Sporządzamy odwołania od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.