Przejdź do treści

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego. Usługi świadczone są w formie porady prawnej, sporządzania pism, prowadzenia spraw sądowych i zastępowania klienta w trakcie postępowań przed sądem a także innymi instytucjami i urzędami, prowadzenie postępowań mediacyjnych.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach spadkowych, w tym dotyczących:

  • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,
  • działu spadku,
  • zapłaty zachowku.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe i zobowiązania, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, droga konieczna

Prawo gospodarcze

tworzenie, rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek, postępowania sądowe, umowy i opinie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

odszkodowania, umowa o pracę, mobbing, dyskryminacja, odwołania od decyzji

Windykacja należności

wezwania do zapłaty, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.