Przejdź do treści

Separacja a rozwód – aspekty prawne i osobiste

Czym różni się separacja od rozwodu?

Każdy w mniejszym lub większym stopniu zdaje sobie sprawę czym jest rozwód, natomiast czym jest separacja już niekoniecznie każdy wie, choć zazwyczaj każdy słyszał to pojęcie. Czy o separacji można mówić gdy para nie mieszka już razem czy dopiero od momentu wyroku sądu? Czy decydując się na separację a nie na rozwód również można wystąpić o alimenty na dziecko? Czy w związku z tym, że mimo orzeczenia separacji małżeństwo nadal trwa, sąd zasądzi alimenty? Nie dla wszystkich bowiem różnice między separacją a rozwodem są zrozumiałe.

Separacja a rozwód – czym jest separacja?

Separacja, to rozdzielenie małżonków, choć nadal są małżeństwem.  Separację orzeka sąd, gdy stwierdzi, że między małżonkami istnieje zupełny rozkład pożycia, tzn. ustały więzi: duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Do orzeczenia rozwodu sąd musi dodatkowo ustalić, że między małżonkami nastąpił nie tylko zupełny ale i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki separacji są więc łagodniejsze.

Skutki separacji

Najważniejsze jeśli chodzi o skutki separacji, co trzeba podkreślić, to to, że separacja nie rozwiązuje małżeństwa. Skoro małżeństwo trwa nadal, to np. nie można wystąpić o powrót do poprzedniego nazwiska, ani ponownie wyjść za mąż. Separacja nie znosi również obowiązków, które powstały z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, czyli np. nie znosi obowiązku wzajemnej pomocy.

Separacja a rozwód
Separacja a rozwód

Rozdzielność majątkowa

Przede wszystkim orzeczenie separacji powoduje rozdzielność majątkową. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku przestaje istnieć wspólność majątkowa między małżonkami. Cokolwiek małżonkowie wówczas kupią, będzie stanowiło to własność jednego z nich.

Domniemanie ojcostwa

Separacja znosi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jeśli dziecko urodziło się po  upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Co to oznacza w praktyce? W polskim systemie prawnym jeśli kobieta rodzi dziecko będąc mężatką zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest jej mąż. A przecież nie zawsze tak musi być. Oczywiście domniemanie to można obalić, ale orzeczenie separacji znosi takie domniemanie jeśli upłynął określony czas od prawomocności wyroku separacyjnego. To dobre rozwiązanie więc dla małżonków żyjących osobno i chcących założyć nowe rodziny.

Dziedziczenie po orzeczeniu separacji

Orzeczenie separacji uniemożliwia dziedziczenie ustawowe małżonków po sobie. Jest to ważny skutek separacji. Z jego powodu małżonkowie żyjący w rozdzieleniu często decydują się na separację np. w sytuacji gdy współmałżonek posiada liczne lub duże długi. Separacja może pomóc uniknąć ich dziedziczenia.

Separacja a rozwód – alimenty na dzieci

Wyrok orzekający separację zawiera te same elementy co wyrok rozwodowy, w tym oczywiście również rozstrzygnięcie o kosztach utrzymania małoletnich dzieci. Składając do sądu pozew o orzeczenie separacji (lub odpowiedź na pozew) należy wnieść o zasądzenie alimentów na dziecko. Przesłanki do ustalenia alimentów są takie same jak w przypadku rozwodu. Sąd będzie brał pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniego i możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej. W obu przypadkach (rozwodu i separacji) również można ustalić wysokość alimentów w drodze mediacji.

Czy separacja jest na zawsze?

Orzeczenie separacji nie oznacza, że małżonkowie rozdzielają się raz na zawsze. Mogą wystąpić do sądu o zniesienie separacji. Po jej zniesieniu znowu mają takie same prawa i obowiązki jak wcześniej, ale mogą też utrzymać rozdzielność majątkową. Separacja a rozwód? Wiele wspólnych cech lecz różnice są znaczące.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.