Przejdź do treści

Testament notarialny czy własnoręczny – który wybrać i jak sporządzić?

Testament własnoręczny ma taką samą moc jak testament notarialny, ale pod warunkiem, że jest dobrze sporządzony. Na jego podstawie spadkobierca nabywa spadek zgodnie z wolą spadkobiercy.  Aby testament własnoręczny był prawidłowy i  ważny należy przestrzegać następujących zasad:

Po pierwsze, testament własnoręczny musi być napisany w całości odręcznie przez spadkodawcę. Nie można napisać go na komputerze. Nie może go też napisać nikt z bliskich, nawet w dobrej wierze chcąc pomóc. To niestety dość częste błędy. Osoby sporządzające testament chcą aby wyglądał on po prostu bardziej estetycznie i przejrzyście. Z tego powodu  sporządzają go na komputerze a wydruk podpisują. Zdarza się również, że np. spisuje testament wnuczka dla babci a babcia go tylko podpisuje. Niestety, takich pism nie można uznać za testamenty odręczne.

Po drugie, testament musi być podpisany osobiście przez spadkodawcę. I tu znów, trzeba podkreślić, że nie może tego zrobić nikt z bliskich, nawet jeśli podpisze się imieniem i nazwiskiem spadkodawcy na jego prośbę.

Po trzecie, testament powinien być opatrzony datą. Brak daty nie pociąga za sobą jednak nieważności testamentu, jeśli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do jego treści lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

testament odręczny jak sporządzić

Po czwarte, nie można sporządzić np. wspólnego testamentu małżonków. Testament to dokument jednej osoby, a tzw. testamenty wzajemne to nie to samo co testament wspólny.

Po piąte, nie można powołać spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy  ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku. 

Po szóste, spadkodawca może powołać jedną lub kilka osób co do całości lub części spadku. Chodzi o części spadku a nie poszczególne przedmioty, np. do całości spadku lub 1/2 części spadku. Jeśli spadkodawca chce rozporządzić pojedynczym przedmiotem, np. domem lub samochodem, to powinien sporządzić tzw. testament windykacyjny, a on nie jest testamentem odręcznym, ponieważ musi mieć formę testamentu notarialnego.

Podstawa do stwierdzenia nabycia spadku

Prawidłowe sporządzenie testamentu nie jest bardzo skomplikowane, ale może rodzić kilka wątpliwości. Jeśli się pojawią, jak np. co do tego w jaki sposób podzielić majątek aby sformułowanie użyte w testamencie było prawidłowe warto zasięgnąć porady prawnika, aby nie narazić się na błąd, a nawet nieważność testamentu. Doświadczony prawnik – radca prawny lub notariusz rozwieje Państwa wątpliwości i zadba o to aby sporządzony testament był ważny i prawidłowo sporządzony. Taki testament może być podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenie u notariusza lub wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Lewandowska-Fac

Dane adresowe

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych również poza siedzibą kancelarii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.